Mötesplats för näringsliv, samhälle och akademi

Arbetet bakom KTH:s nya lokaler i Södertälje Science Park är i full gång, där syftet är att skapa en plats för forskning och utbildning med fokus på hållbar produktion. På uppdrag av Acturum projekterar Incoord El, VVS, Styr & Övervakning samt Energi för campusbyggnaden och White står för arkitekturen. För Incoord blir utmaningen att förverkliga arkitektens koncept, stora glaspartier och öppna förbindelsesytor, och samtidigt uppfylla krav vad gäller låg energianvändning och bra inomhusklimat. Dessutom nyttjas befintliga system i stor utsträckning för att kostnadsoptimera projektet. Hösten 2017 flyttar KTH Södertälje in och erbjuder då bland annat 1200 nya utbildningsplatser för ingenjörer. Illustration: White