Innovationsbidrag till Incoord för att förbättra kvaliteten i branschen

Incoord har sedan lång tid tillbaka arbetat aktivt med kvalitetssäkring genom det egenutvecklade, webbaserade systemet VSYS.

– VSYS är vår kärna för kvalitetssäkring och egenkontroll som vi ständigt utvecklar och förbättrar. Vi ser ett stort värde i att arbeta effektivt med kvalitetssäkring i våra projekt vilket också uppskattas av våra kunder, säger Tore Strandgård, vd på Incoord.

Nu har Incoord har fått bidrag från Vinnova för att genomföra ett innovationsprojekt för kvalitetssäkring och egenkontroll i byggprojekt. Resultatet blir en molntjänst som med hjälp av AI bidrar med bättre kvalitet och kan förändra branschen i stort.