Incoord verifierar Stockholms första guldhus

Stockholmshems passivhus i kvarteret Trettondagen i Hökarängen har som första flerbostadshus i Stockholm verifierats enligt miljöbyggnad GULD. Incoord har, utöver projektering av vvs-, styr- och energisystem, varit miljöbyggnadssamordnare i projektet. Det unika med huset är att det kombinerar flera beprövade energieffektiviserande tekniker på samma gång. Byggnaden har bland annat optimerats med intressanta lösningar som solvärme, markförlagd luftintagskanal samt högeffektiv värmeåtervinning för att uppnå en låg energianvändning. Bergvärmeanläggning och undercentral samutnyttjas med närliggande bostadsområde. Fastigheten fick redan 2013 pris som årets Miljöbyggnad på Sweden Green Building Conference och blev nu som första byggnad i Stockholm certifierad enligt Miljöbyggnad GULD.