Incoord växer och stärker upp inom ljusdesign

Incoord är en installationskonsult med specialistkompetens inom vvs, el, tele och belysning, hållbarhet, samt styr och övervakning. Nu breddar bolaget verksamhetsområdet el och stärker upp sin kompetens inom ljusdesign, genom att anställa två erfarna ljusdesigners.

Incoord har sedan tidigare erfarenhet av ljusdesign i stora projekt med långa processer, främst inom utbildning, forskning, vård och kommersiella fastigheter. Nu breddar bolaget sin kompetens inom området och anställer två erfarna ljusdesigners, Martin Svensson och Susanne Wiklund.

- Att stärka vår kompetens inom ljusdesign är ett strategiskt beslut och ligger helt i linje med vår framgångsrika affärsmodell INFUTURE. Här tar vi ett helhetsgrepp om projekten och kunden slipper tänka på vem som gör vad, hur och när inom installationsområdet. Vi sätter ihop ett team med specialister med rätt kompetens för varje projekt och genom att Martin och Susanne nu är med oss kan vi förse våra projekt med en oerhört bra lösning oavsett projektets karaktär säger Tore Strandgård, vd på Incoord.

Incoords team inom ljusdesign består av:

Susanne Wiklund. Susanne har ett utvecklat brett designtänk vad gäller ljus i kombination med färg, form och miljö. Hon har stor erfarenhet av projektering av ljus i hotell-och hemmiljöer, samt är skicklig på presentationer som visualisering/rendering i Sketchup och Dialux.

Martin Svensson. Martin arbetar med gestaltande ljusdesign och är specialist på tekniska lösningar såsom styrsystem, programmering och adressering inom belysning. Han har stor erfarenhet av olika typer av ljussättning, exempelvis av historiska byggnader.

Carina Hed-Pekola. Carina har en bred helhetssyn inom belysningsområdet genom sin långa erfarenhet. Har hög kompetens och erfarenhet kring stora projekt främst inom utbildning, sjukhus och forskning samt kommersiella fastigheter.

Mer om ljusdesign på Incoord