INCOORD TAR FRAM BYGGHANDLINGAR TILL TECHNOLOGY FOR HEALTH

Det är nu klart att Incoord får fortsatt förtroende att projektera bygghandlingar för el och VVS till Life Science-satsningen Technology for Health i Huddinge. Incoord har varit delaktiga i detta INFUTURE-projekt sedan starten och har varit aktiva i samtal med arkitekt och framtida hyresgäster. Byggnaden på ca 20 000 m2 ska klassas enligt Miljöbyggnad Silver, och Incoord har ansvarat för energiberäkningar och tagit fram en solcellsanläggning som kommer att producera ca 60 MWh/år. Verksamheten kommer att rymma lokaler för undervisning och lab där olika sorters komplikationer under en operation kan simuleras. En andra huskropp är planerad.