Incoord samarbetar med Förvaltaren

Incoord och har under det gångna året fått förtroendet för att ta fram av tekniska upprustningar för ett flertal av Förvaltarens projekt. Förvaltaren är Sundbyberg stads eget fastighetsbolag.

Ett av projekteten som Incoord projekterar åt Förvaltaren är Kv Ekdungen, två stycken 12 våningshus med lägenheter och en förskola på bottenplan. I Kv Ekdungen ska stambyte och omfattande energieffektiviserande åtgärder utföras.

Några av åtgärderna som utförs är att ventilationssystemet görs om till ett balanserat från- och tilluftssystem med högeffektiva värmeväxlare i luftbehandlingsaggregaten. För att få plats med detta byggs fläktrummen ut. På taken förläggs solceller. Handdukstorkar på tappvattenkretsen tas bort. Fasaderna tilläggsisoleras och fönster byts ut och termostater sätts in på de nya radiatorerna. Preliminära energiberäkningen visar på en kraftig minskning av energiåtgången. När bygget är klart ska det bli mycket intressant att följa upp hur väl ut åtgärderna slagit.