Incoord projekterar första etappen i uppförandet av nytt akutsjukhus Västerås

Region Västmanland ska säkerställa framtidens specialistsjukvård genom uppförandet av ett nytt akutsjukhus i Västerås. Investeringen i etapp 1 är att utföra nya hållbara byggnader med en total byggnadsarea om cirka 85000 m². I förslaget ingår även investeringar i en ny försörjningsbyggnad med tillhörande system vilket är en förutsättning för att kunna uppföra och bedriva vård på sjukhusområdet. Incoord har fått uppdraget att projektera el- och teletekniska anläggningar samt transportanläggningar.