Incoord gör Stockholm lite mer Continentalt

Mitt i city öppnar Stockholm Continental, ett nytt kvarter med hotell, restaurang, barer, bostäder och butiker. Under jord finns citys nya pendeltågsstation. Projektets första del står nu klart, affärshotellet Scandic Continental som slog upp sina dörrar i början av april. Incoord har arbetat med projektet sedan starten 2011, först med programskede och systemskede tillsammans med byggherren och uppdragsgivaren Jernhusen och senare i bygghandlingsskede som projektör åt Strabag. Incoord har utfört all projektering inom el, tele och belysning. Projektet har varit komplext och utmaningen har framförallt legat i att klara av att riva befintligt hus och uppföra ett nytt hus på en tågstation som varit i drift genom hela projektet.