Hållbara lösningar i fokus när Incoord deltar under världsutställningen - EXPO2020

Incoord deltar under världsutställningen, Expo 2020, och visar tillsammans med andra svenska företag på hur Sverige ligger i framkant när det kommer till hållbara tekniska lösningar och innovationskraft.

Den 1 oktober 2021 slår portarna upp till världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future. Utställningens tre fokusområden är möjligheter, mobilitet och hållbarhet.

Sveriges paviljong, som representeras av ett hundratal svenska företag, däribland Incoord, blir plattformen för det svenska deltagandet, som är en av vårt lands största exportsatsningar under de närmsta åren. Fokus för det svenska deltagandet har varit hållbarhet.

- Vår medverkan vid Sveriges paviljong under Expo2020 är en fantastisk möjlighet att, tillsammans med andra svenska aktörer i branschen, visa på hållbart byggande och innovationskraft inom byggbranschen. Här ligger Sverige i framkant, säger Incoords vd Tore Strandgård.

Incoord har haft helhetsansvaret för installationsprojekteringen vid Sveriges paviljong och jobbat åt den svenska regeringen sedan 2019. 

Johan Thorstenson har ansvarat för vvs-projekteringen under projektet.
Det har ställts oerhört höga krav på konsultgruppen då vi ska verka i ett mycket varmt klimat samtidigt som vi skall uppnå höga krav, men när vi äntligen kommit fram till slutprodukten tycker jag vi har lyckats att uppfylla alla discipliners önskemål för att nå projektets mål ur ett helhetsperspektiv. 

Sam Kviele, som jobbat med elprojekteringen fyller i:
-  Jag håller helt och hållet med, det häftiga i detta projekt är att vi gått så långt och till och med specialdesignat lösningar och belysningsarmaturer anpassade efter projektets önskemål.

Förutom vvs- och elprojektering har Incoord i projektet även utfört energiberäkningar.