FORSKNINGSANLÄGGNING I VÄRLDSKLASS

Ännu en gång har Incoord fått förtroendet att projektera en klimatanläggning för avancerad växtforskning åt Sveriges Lantbruksuniversitet. I Alnarp upprustas en odlingsanläggning med toppmodern teknik som lockar forskare från hela världen. Den nya Biotronen möjliggör förutom ökad driftsäkerhet och energieffektivitet ännu högre precision vid forskningsförsöken. Faktorer som temperatur, luftfuktighet, ljusintensitet och luftomsättning kommer att kunna regleras med större noggrannhet än tidigare. Akademiska Hus investerar ca 34 miljoner kronor i projektet som planeras vara färdigt i januari 2016.