Den fygitala framtiden

Vi befinner oss mitt i en pågående pandemi och ovissheten om framtiden är stor. Idag genomförde vi vår första digitala konferens för hela företaget med fokus på den ”Fygitala” (fysiska/digitala) framtiden och hur vi ska arbeta på bästa sätt tillsammans med våra kunder. Erik Herngren från Kairos Future gästade oss och gav nya insikter om digitaliseringen av byggbranschen och vad vi som teknikkonsult behöver förhålla oss till. Med en ökad förståelse för framtiden och om nya kundbehov är vi nu redo att ta oss an nya utmanande uppdrag.